Kraina Bliskości

Granice

To nieuniknione.

Dlatego często stajemy przed dylematem:
Czy bardziej chcę zadbać o swoje granice, licząc się z potrzebą opiekowania emocji dziecka?
Czy może czuję, że w tym momencie mniej będzie mnie “kosztowało” naruszenie własnych granic, bo brak mi zasobów na to, by pomieścić trudne emocje dziecka, które np. doświadczy odmowy?